УКРАЇНА
Селищенська сільська рада
Тиврівського району
Вінницької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 20/12/2018 року №121 с. Селище
Про проект сільського бюджету на 2019 рік

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 77 Бюджетного кодексу України, рішення 27 сесії Тиврівської районної ради 7 скликання від 18.12.2018 р. № 567 «Про районний бюджет на 2019 рік», виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ:

 1. Встановити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2019 рік в сумі 5110653 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 4970118 грн., доходи спеціального фонду бюджету – в сумі 140535 грн. (згідно із додатком 1 до даного рішення).

 1. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2019 рік у сумі 5110653 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 4620118 грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі  490535 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (згідно з додатком 3 до даного рішення).

 1. Встановити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 350000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду сільського бюджету (згідно з додатком 2 до даного рішення).

 1. Встановити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 350000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до спеціального фонду сільського бюджету (згідно з додатком 2 до даного рішення).

 1. Встановити розмір оборотного залишку бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 50 грн.

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти, що передаються до бюджету розвитку на капітальні видатки, в сумі 350000 грн. (згідно з додатком 6 до даного рішення).

 1. Встановити, що в загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені ст.ст. 69, 97 Бюджетного кодексу України.

 1. Встановити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2019 рік (згідно з додатком 4 до даного рішення):

9.1. інша субвенція сільському бюджету на утримання закладів освіти в сумі 2117970 грн.;

9.2. інша субвенція сільському бюджету на утримання закладів культури в сумі 418148 грн.;

9.3. інша субвенція районному бюджету в сумі 37147 грн., в тому числі на:

– програму розвитку архівної справи – 4000 грн.;

– виконання постанови Кабінету Міністрів України № 558 «Про компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги» – 16028 грн.;

– програму «Турбота» (для районної організації «Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)» – 3204 грн.;

– програму підтримки районної організації ветеранів України – 2799 грн.;

– програму підтримки районної організації інвалідів війни та Збройних Сил України – 3150 грн.;

– програму подолання дитячої безпритульності і бездоглядності – 2143 грн.;

– програму «Турбота» (для районної громадської організації «Союз Чорнобиль») – 1464 грн.;

– Жмеринську територіальну організацію глухих – 60 грн.;

– програму військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України, інших військових формуваннях – 357 грн.;

– програму оздоровлення та відпочинку дітей та молоді – 215 грн.;

– районну цільову соціальну програму «Молодь Тиврівщини» – 535 грн.;

– районну цільову соціальну комплексну програму підтримки сім’ї, демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків – 1785 грн.;

– програму підтримки громадської організації «Воїнів-учасників АТО» – 1407 грн.

9.4. субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування –   248100 грн., в тому числі:

– субвенція Тиврівському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на утримання фахівця із соціальної роботи в с. Селище та с. Урожайне – 28000 грн.;

– субвенція відділу освіти Тиврівської районної державної адміністрації – 171800 грн., в тому числі на:

– харчування учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Селище – 98000 грн.;

– утримання 0,5 штатної одиниці кухаря загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Селище – 21800 грн.;

– викачування та вивезення каналізаційних стоків з каналізаційної мережі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Селище – 18000 грн.;

– придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Селище – 34000 грн.;

– субвенція Комунальному некомерційному підприємству «Тиврівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» – 48300 грн., в тому числі на:

– проведення поточного ремонту системи опалення Селищенської амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 12000 грн.;

– утримання фельдшера Селищенської амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 18300 грн.;

– придбання медикаментів хворим пільгових категорій, які зареєстровані і проживають на території Селищенської сільської ради – 18000 грн.

 1. 10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів кільтури.

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 558700 грн. (згідно з додатком 5 до даного рішення).

 1. Надати право виконавчому комітету сільської ради та сільському голові за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, фінансів і бюджету здійснювати зарахування субвенцій та додаткових дотацій з державного, обласного та районного бюджетів і вносити відповідні зміни до сільського бюджету, з наступним затвердженням сесією сільської ради.

 1. 14. Керівникам бюджетних установ забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ, тверде паливо та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 1. 15. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для:

  Електроенергія,                      кВт. х год. Природний газ,

м. куб.

Селищенської сільської ради 2918 3715
Селищенського дошкільного

навчального закладу

10996 1440
Бібліотеки с. Селище 2572
Будинку культури с. Селище 15112
Клубу-бібліотеки с. Урожайне 643

 1. Встановити, що, на виконання вимог ст. 20 Бюджетного кодексу України, сільський бюджет на 2019 рік приймається з врахування норм програмно-цільового методу бюджетування.

 1. Дозволити Селищенській сільській раді отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на заробітну плату працівників бюджетних установ та нарахування на оплату праці, придбання продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду.

 1. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, передача коштів здійснюється шляхом підписання Угод між відповідними радами на виконання заходів окремих програм, які узгоджуються із фінансовим управлінням райдержадміністрації.

 1. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України дане рішення підлягає офіційному оприлюдненню шляхом розміщення на дошці оголошень в приміщенні сільської ради та на офіційному веб-сайті Селищенської сільської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет (https://selische.silrada.org).

 1. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 1. Направити проект сільського бюджету на 2019 рік на затвердження черговою сесією сільської ради.

 1. Контроль за виконанням даного рішення залишити за сільським головою Слободяном В.М.
Сільський голова В.М.Слободян