УКРАЇНА
Селищенська сільська рада
Тиврівського району
Вінницької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 17/04/2019 року №28 с. Селище
Про виконання сільського бюджету за перший квартал 2019 року

Заслухавши інформацію сільського голови Слободяна В.М. щодо виконання сільського бюджету за перший квартал 2019 року виконавчий комітет сільської ради відзначає, що протягом звітного періоду виконкомом сільської ради, установами комунальної власності проводилась робота по виконанню бюджету, поліпшенню соціально – економічної ситуації в населених пунктах територіальної громади. За перший квартал 2019 року до загального фонду сільського бюджету надійшло доходів в сумі 1534,66 тис. грн., що становить 101 відсоток щодо планових призначень. Власних і закріплених доходів поступило 428,37 тис. грн., що складає 104 відсотки до плану. Офіційні трансферти складають 1106,29 тис. грн. (100 відсотків).
Виконано планові показники по:
-земельному податку з юридичних осіб – 43,51 тис. грн. (119 %),
-орендній платі з юридичних осіб – 216,58 тис. грн. (105%),
-земельному податку з фізичних осіб – 3,79 тис. грн.,
-орендній платі з фізичних осіб – 1,50 тис. грн. (115%),
-єдиному податку з фізичних осіб – 115,20 тис. грн. (108 %),
-єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 33,2 тис. грн. (117 %),
-надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 12,98 тис. грн. (113 %).
Не виконано планові показники по:
-акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – при плані 36,00 тис. грн. надійшло 30,04 тис. грн. (83%),
-рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів – при плані 3,20 тис. грн. фактично надійшло 1,01 тис. грн. (31%),
-податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості - при плані 7,50 тис. грн. фактично надійшло 1,89 тис. грн. (25 %),
-податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - при плані 10,00 тис. грн. фактично надійшло 2,66 тис. грн. (144 %),
-платі за надання інших адміністративних послуг – при плані 2,55 тис. грн. фактично надійшло 1,59 тис. грн. (62%).
Виконання дохідної частини сільського бюджету за перший квартал 2019 року дало змогу забезпечити стабільну роботу бюджетних установ, покращення їх матеріально- технічної бази, благоустрою території населених пунктів, в тому числі по:
КТКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" видатки склали 287,362 тис. грн.;
КТКВК 0111010 "Надання дошкільної освіти" – 690,01 тис. грн. ;
КТКВК 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" – 21,00 тис. грн. ;
КТКВК 0114030 "Забезпечення діяльності бібліотек"– 14,38 тис. грн.;
КТКВК 0114060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" – 107,24 тис. грн.;
КТКВК 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" – 59,67 тис. грн.;
КТКВК 0117131 "Здійснення заходів із землеустрою" – 1,17 тис. грн.;
КТКВК 0119710 "Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування " – 81,80 тис. грн.;
КТКВК 0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету» - 3,20 тис. грн.
Відповідно до ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет сільської ради
В И Р І Ш И В :

  1. Інформацію сільського голови Слободяна В.М. взяти до відома.
  2. Вивчити питання по забезпеченню надходжень рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості.
  3. Про хід виконання даного рішення заслухати на засіданні виконкому в липні 2019 року, інформує секретар сільської ради Криницька О.В.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Слободяна В.М.
Сільський голова В.М.Слободян