УКРАЇНА
Селищенська сільська рада
Тиврівського району
Вінницької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 20/06/2018 року №59 с. Селище
Про надання матеріальної допомоги

Розглянувши заяву та подані документи Богомаз Т.С., Упорнікової В.С., Скрипник О.В. щодо надання матеріальної допомоги, відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 ст.1, ст.2 Постанови Кабінету Міністрів України №99 від 31.01.2007 р. «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого», виконавчий комітет сільської ради В И Р І Ш И В:

  1. Надати жительці с. Селище Богомаз Тетяні Сергіївні матеріальну допомогу на лікування батька Дацюка Сергія Івановича в розмірі  2000 (дві тисячі)  грн.
  2. Надати жительці с. Селище Упорніковій Валентині Сергіївні матеріальну допомогу на лікування Цокур Наталії Миколаївни в розмірі 1500 (одна тисяча п’ятсот)  грн.
  3. Надати жительці с. Селище Скрипник Олені Василівні допомогу
    на поховання брата Федчишина Анатолія Вікторовича в розмірі 1000 (одна тисяча)  грн.
  4. Винести дане рішення на затвердження чергової сесії сільської ради.
Сільський голова В.М.Слободян